Veiligheid kinderen

Het is voor kinderen heel verleidelijk om op onderzoek uit te gaan op de bouwplaats. Niet doen! Ook op de momenten dat er niet gewerkt wordt, is een bouwplaats niet veilig voor kinderen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. We hopen dat je als ouder, of als buur, erop wilt toezien dat de bouwplaats niet wordt gebruikt als speelplaats. Dat geldt ook voor de gebieden die opgehoogd zijn met zand; ook hier kunnen voor kinderen gevaarlijke situaties zijn.

Ook niet te onderschatten: Soms treffen we tijdelijke maatregelen voor de ontsluiting van nieuwe delen van Weesperesluis, totdat de definitieve ontsluiting er is. De aanleg van zo'n tijdelijke ontsluiting is vaak interessant als speelplaats, waar heerlijk met zand gespeeld kan worden. Dat vinden we in principe niet zo erg. Anders wordt het wanneer zo'n tijdelijke ontsluiting daadwerkelijk gebruikt wordt door verkeer. Kinderen zijn inmiddels gewend aan hun speelplaats en denken dat ze er kunnen blijven spelen. Wat dus niet de bedoeling is!

We vragen jullie als ouder of als buur de kinderen erop te wijzen dat de (verkeers)situatie in een wijk in aanbouw dagelijks kan veranderen! Hou de kinderen in de gaten en wijs ze erop waar ze wel en waar ze niet kunnen spelen.

 

 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen