Vechtrijk 4A1

Voor Vechtrijk 4A1 heeft de gemeente het VIOR (Voorlopig Inrichtingsplan Openbare Ruimte) goedgekeurd. Wat daarin is vastgelegd, wordt nu verder uitgewerkt naar een DIOR (Definitief Inrichtingsplan Openbare Ruimte). Na goedkeuring van het DIOR door de gemeente zijn op stedenbouwkundig gebied alle stappen doorlopen om te kunnen starten met de daadwerkelijke bouw van de woningen en de aanleg van het openbaar gebied. Omdat tot kort voor de uitvoering nog (kleine) wijzigingen kunnen worden aangebracht in het VIOR en het DIOR, kunnen er aan de hier gepubliceerde documenten geen rechten worden ontleend.

 

0 bestanden geselecteerd: 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen