Sluis en varen

(Geactualiseerd d.d. 25 maart 2024)

Algemene informatie

Weespersluis kent een groot aantal sloten en grachtjes, én natuurlijk de Gouw, de centrale waterplas in het midden van Weespersluis. 

In de eindsituatie is het mogelijk om in een groot deel van Weespersluis te varen met kleinere bootjes en sloepen. 

Ligplaatsen

  • In totaal komen er tussen de 200 en 250 privé-ligplaatsen in Weespersluis. Dit zijn ligplaatsen bij woningen die met de tuin direct aan het water liggen.
  • Er komen ongeveer 300 openbare ligplaatsen in Weespersluis.  Deze zijn te vinden langs kades of in de twee te realiseren havens.  In de haven in Waterrijk (tussen de Nigtevechtlaan / Nigtevechtkade in Waterrijk 4B1 en de Groenevechtkade in Waterrijk 5A1 oost) wordt naar verwachting eind 2024 een steiger gerealiseerd. Voorlopig kan iedereen daar op eigen risico een sloep aanleggen. Welke partij deze steigers gaat beheren, is op dit moment nog niet bekend. Wellicht is het voor de publieke partij die het beheer uiteindelijk gaat doen (gemeente of het waterschap) een optie dat een groep bewoners of een nieuw op te richten watersportvereniging het beheer op zich neemt. Het is nu nog te vroeg om daar duidelijkheid over te kunnen geven. De steiger wordt voorzien van elektra voor het opladen van elektrische boten.
  • In de haven van het centrum van Weespersluis wordt naar verwachting eind 2024 ook een steiger gerealiseerd. Deze haven is met name bedoeld voor verhuurmogelijkheden. De GEM is daarvoor in overleg met een verhuurder van elektrische sloepen.  Ook deze haven krijgt een elektra aansluiting voor het opladen van boten.
  • Op dit moment (maart 2024) zijn de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV ) met elkaar in gesprek over het beheer van het water en het nautisch beheer (ligplaatsen, havens, gedrag op het water). De gemeente is eigenaar van het water en vooralsnog beheert AGV het water. Het beleid ten aanzien van het water en ligplaatsen / havens kan nog veranderen, zoals eisen die gesteld zouden kunnen worden aan boten en vergoedingen en / of liggelden. 

De gemeente Amsterdam zal nog vaarbeleid maken voor Weespersluis. Wat dit kan betekenen, is op dit moment nog nient helemaal duidelijk. Lees hier wat dat betekent.

Schutsluis

  • De omgevingsvergunning voor de schutsluis is door de gemeente in 2021 verleend. Op dit moment wordt nog gewacht op toestemming van de Omgevingsdienst om te starten met de werkzaamheden vanwege de natuurbescherming. Wij hopen eind 2024 te starten met de eerste werkzaamheden, zodat de sluis eind 2026 in gebruik genomen kan worden.
  • De sluis is ontworpen om vier keer per uur te schutten met 6 boten per keer. Dat komt neer op twee keer per uur van Weespersluis naar de Vecht en twee keer per uur de andere kant op.
  • AGV gaat de sluis beheren en bedienen. Daarbij is bediening op afstand uitgangspunt. Op dit moment is nog niet bekend wat de bedieningstijden van de sluis zullen zijn.
  • Hieronder zie je achtereenvolgens een schets, een overzichtstekening met een toelichting op de verschillende onderdelen en een bewegende impressie van de schutsluis.

Een impressie van de schutsluis:

 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen