Hoofdstructuren

Al in 2016 zijn de hoofdstructuren voor de gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder / Weespersluis vastgesteld. Deze hoofdstructuren dienden als input voor het bestemmingsplan

Bij de daadwerkelijke uitwerking van de hoofdstructuren kunnen er (kleine) wijzigingen optreden in de structuren, door voortschrijdend inzicht of door knelpunten in de structuur die pas aan het licht komen bij een gedetailleerde uitwerking van de plannen. Aan de hier gepubliceerde tekeningen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De hoofdstructuren geven natuurlijk wel een beeld van hoe bijvoorbeeld de waterstructuur er op hoofdlijnen uitziet, of de wegenstructuur inclusief fietsroutes.

0 bestanden geselecteerd: 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen