Bruggen

Een van de belangrijkste gebiedskwaliteiten van Weespersluis is het water. Dat brengt automatisch met zich mee dat er in en om Weespersluis een aanzienlijk aantal bruggen komt. De eerste bruggen zijn inmiddels aangelegd. 

Natuurlijk moet het uiterlijk van de bruggen passen bij hun functie en het deel van het gebied waarin ze liggen. Daarom is er een 'visie op bruggen' opgesteld. Daarin lees je dat alle Weespersluis-bruggen 'familie' van elkaar zijn, maar er -afhankelijk van hun functie en plek in het gebied- net even anders uitzien. 

Bij de uitwerking van de visie op de bruggen, om te komen tot daadwerkelijke realisatie, kunnen zich nog (kleine) wijzigingen voordoen. Aan de visie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Voor elke brug afzonderljik is een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. De bruggen worden aangelegd gelijk oplopend met het woonrijp maken van buurten. Soms kan de aanleg van een brug iets langer op zich laten wachten. Mocht dat knelpunten opleveren voor de verkeersafwikkeling, dan worden tijdelijke voorzieningen getroffen.

0 bestanden geselecteerd: 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen