Nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad-Ens

ProfielfotoLinda van den Berg 20-02-2024 1801 keer bekeken

Onlangs zijn wij door de gemeente op de hoogte gesteld dat TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens willen bouwen.

Hiervoor is een onderzoeksplan – ook wel Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) genoemd – opgesteld. Dit onderzoeksplan is te vinden is op https://www.rvo.nl/diemen-ens   

In de NRD staan de verschillende onderzoeksalternatieven (en dus nog geen concreet tracé) die onderzocht worden. In de samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst (SUOK) van de GEM met het rijk, provincie en gemeente is afgesproken dat wordt onderzocht om de bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding te verwijderen. Dat, gezien de energietransitie, deze inspanning niet tot een resultaat heeft geleid konden wij begrijpen. De mogelijkheid van een nieuwe, extra 380 kV-hoogspanningsverbinding heeft ons verrast. 

Wij zijn direct in overleg getreden met TenneT en de overheden om onze SUOK afspraak na te laten komen, maar uiteindelijk wordt de keuze voor een voorkeurstracé door de ministers van Klimaat en Energie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gemaakt, waarschijnlijk begin 2025. Er is nu nog niet besloten waar de nieuwe verbinding moet komen en de inspraak en bezwaarperiode moet nog starten. Tijdens de terinzagelegging van het voorkeurstracé is het mogelijk hierop te reageren. In het kader van de participatie lijkt het ons goed jullie op de hoogte te stellen van dit initiatief.

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen