Tijdelijk andere routes in Vechtrijk 4A1 door werkzaamheden

ProfielfotoLinda van den Berg 26-05-2023 907 keer bekeken

Tot en met vrijdag 21 juli, de laatste dag voor de bouwvak, wordt er in Vechtrijk 4A1 gewerkt aan het aanleggen van een stuk Vechtstroomlaan in zijn definitieve vorm, en aan de afbouw van de brug tussen de Vechtstroomlaan en de Loevesteingracht. Dat betekent dat er tijdelijk andere routes gelden voor het verkeer.

Afbouw brug en Vechtstroomlaan

Vanaf nu wordt er tot en met week 25 (tot en met 23 juni) gewerkt aan het afbouwen van de brug die de Loevesteingracht verbindt met de Vechtstroomlaan. Dat is het rode vak op de tekening.

In diezelfde periode, maar ook daarna tot en met 21 juli, krijgt de Vechtstroomlaan ten noorden van Vechtrijk 4A1 zijn definitieve uiterlijk. In die periode is de Vechtstroomlaan uiteraard niet toegankelijk voor verkeer. Het werkvak is in oranje aangegeven op de tekening. Naar verwachting is de Vechtstroomlaan na vrijdag 21 juli te gebruiken. Dat valt samen met de start van de bouwvak.

Bereikbaarheid en tijdelijke routes

Om ervoor te zorgen dat bewoners en bezoekers Vechtrijk 4A1 in en uit kunnen, zijn er tijdelijke routes en rijrichtingen ingesteld.

De Loevesteingracht, op de tekening in blauwe vakken aangegeven, is tot en met 23 juni beperkt toegankelijk door de tijdelijke rijroutes. Dat wil zeggen: aan de voorzijde. De parkeerhofjes aan de achterzijde van de woningen zijn wel goed bereikbaar met de auto. Na 23 juni is de Loevesteingracht weer open. Let op: Na 23 juni zijn de brug en de Vechtstroomlaan nog wel steeds afgesloten, dus ook dan zijn de tijdelijke rijroutes nog van toepassing!

Op de tekening is met groene pijlen aan gegeven hoe je de wijk in komt, en met rode pijlen hoe je de wijk weer uit komt.

Aan de oostzijde van de Vechtstroomlaan, waar je de wijk in komt (zie groene pijl), maken voetgangers, fietsers en automobilisten allemaal gebruik van dezelfde rijloper. We bekijken op zeer korte termijn of en zo ja, hoe het mogelijk is om autoverkeer te scheiden van fietsers en voetgangers binnen de beschikbare ruimte.

Aan de westzijde van de Vechtstroomlaan, waar je de wijk uit gaat (zie rode pijl), hebben we een extra dam aangelegd als onderdeel van deze tijdelijke route. Daarna verlaat je via de zuidrand van Waterrijk 4A2 de wijk.

Hou rekening met elkaar en hou de straat vrij

Doordat er nu sprake is van een tijdelijke situatie die anders is dan de gebruikelijke situatie, is het extra belangrijk om goed op elkaar te letten in het verkeer. Pas als automobilist je snelheid aan en hou rekening met andere weggebruikers.

Daarnaast is het ook belangrijk om de ruimte die er is voor het verkeer, ook zo veel mogelijk vrij te houden. Echter, dat zou ook zo moeten zijn in de definitieve situatie. Zorg er dus voor dat er geen wegen, stoepen en parkeerplaatsen worden bezet / geblokkeerd met overgebleven bouwmaterialen of hopen zand en grond. Vraag je hovenier of andere leveranciers om spullen, die tijdelijk even een plek moeten hebben, zo neer te zetten dat het niet hinderlijk is voor anderen en druk je hovenier en andere leveranciers op het hart dat overgebleven materialen moeten worden afgevoerd, en niet kunnen worden ‘opgeslagen’ in de openbare ruimte.

We beseffen dat deze tijdelijke situatie hinder kan opleveren. Daarvoor vragen wij jullie begrip en geduld. Na 21 juli is het werk klaar en kunnen de reguliere routes weer worden gevolgd.

Vragen over het werk kun je stellen via project@weespersluis.nl.

 

 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen