Meer voorzieningen en woningen in westelijk deel Weespersluis

ProfielfotoLinda van den Berg 10-03-2023 5838 keer bekeken

Op verzoek van de gemeente Amsterdam heeft er een kansenverkenning plaatsgevonden voor Weespersluis om meer woningen en voorzieningen te realiseren. Dit heeft geleid tot afspraken met de GEM Bloemendalerpolder.

Update d.d. 16 mei 2023:

Het college van BenW van de gemeente Amsterdam heeft in haar vergadering van 9 mei de toevoeging van extra scholen, kinderopvang en woningen in Weespersluis vastgesteld. Meer informatie over dit besluit is te vinden op de website van de gemeente:

(informatie d.d. 10 maart 2023, geactualiserd d.d. 17 mei 2023)

Deze afspraken gaan over het realiseren van extra voorzieningen (o.a. extra basisscholen, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) en woningen. Dit is mogelijk in verband met de nog beschikbare ruimte in het woongebied ten westen van de Oude Papelaan, zonder dat dit ten koste gaat van het natuurcompensatiegebied. 

Ten westen van de Oude Papelaan

In de gebiedsontwikkeling van Weespersluis is het mogelijk gebleken om het totaal aantal van 2.750 woningen zoals opgenomen in het huidige bestemmingsplan geheel te realiseren ten oosten van de Oude Papelaan. Ten westen van de Oude Papelaan staat er in het bestemmingsplan nog een uit te werken gebied. Dit is zo opgenomen omdat destijds nog niet alle gronden in de gebiedsontwikkeling in eigendom waren. Dit is inmiddels wel het geval.

Bij de planontwikkeling is de afgelopen jaren al rekening gehouden met de grote woningbehoefte en zijn er, met behoud van de kwaliteitskenmerken van Weespersluis, ook ingegeven door betaalbaarheid, wat minder hele grote villa’s en twee-onder-een kapwoningen gebouwd en in verhouding wat meer eengezinswoningen.

Niet ten koste van ’t Breedland en oostelijk woonlandschap

Dat er hierdoor ruimte is om het totaal aantal woningen in Weespersluis uit te breiden naar 3.550 woningen gaat dus niet ten koste van het oppervlak van het natuurcompensatiegebied ’t Breedland. Dit natuurgebied behoudt in overeenstemming met de oorspronkelijke plannen een oppervlak van meer dan 100 hectare.

Het huidige bestemmingsplan zal dus niet aangepast worden zodat voor de huidige bewoners er zekerheid blijft dat er bij de nieuw te ontwikkelen fasen ten oosten van de Oude Papelaan geen gebouwen ontstaan die hoger zijn dan 14 meter en maximaal 4 bouwlagen.

 

Nieuw bestemmingsplan voor westelijk deel, inclusief inspraakmogelijkheden

Voor het deel ten westen van de Oude Papelaan zal er wel een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden voor de realisatie van ca. 750 woningen.  Dit betreft het gebied dat in de afbeelding is aangemerkt als  ‘in ontwikkeling’ .

Bij die planvorming zal, ook met behoud van de stijlkenmerken van Weespersluis een woonwijk worden ontworpen die enerzijds aansluit op de grote woningbehoefte en marktomstandigheden en anderzijds een logisch vervolg is op de gerealiseerde woningen. Ook hier zullen met name grondgebonden woningen met een tuin worden ontwikkeld met hier en daar kleinschalige appartementengebouwen. Aan de zuidzijde is er ruimte gereserveerd voor basisscholen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en eventueel nog andere voorzieningen die nodig zijn voor de ontwikkeling van Weespersluis met in totaal 3.550 woningen.

Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor dit deel staan uiteraard inspraak, zienswijzen en bezwaarprocedures open.

SUOK blijft uitgangspunt

Voor de GEM blijft de SUOK voor de ontwikkeling van Weespersluis in de Bloemendalerpolder het kader, omdat er destijds grote investeringen zijn gevraagd voor voorzieningen. Dit betreft onder meer het aanleggen van de nieuwe ontsluitingsweg van Weesp met de aansluiting op de A1, de aanleg van grote waterpartijen, parken, het natuurgebied, de herprofilering van de Korte Muiderweg en de schutsluis naar de Vecht.

Eerder was de gemeente Amsterdam voornemens om betaald parkeren in te voeren in Weespersluis. Het college heeft in haar vergadering van 9 mei 2023 besloten om dat op dit moment niet te doen. In plaats daarvan wordt de eventuele parkeerdrukte en eventuele overlast eerst gemonitord.

 

 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.