Schutsluis Weespersluis vertraagd door fusieproces

ProfielfotoLinda van den Berg 17-10-2022 2837 keer bekeken

De bouw van de schutsluis is helaas vertraagd als gevolg van de fusie van Weesp met Amsterdam. In de overeenkomst die de GEM met de overheden heeft gesloten is opgenomen dat het beheer door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) wordt uitgevoerd.

De GEM heeft de schutsluis ontworpen in overleg met AGV en de gemeente Amsterdam en de omgevingsvergunning is anderhalf jaar geleden verleend.

De uitvoering kan nu niet starten omdat de gemeente en AGV er nog niet in geslaagd zijn om afspraken te maken over het vaarwegbeheer en het nautisch beheer. Het vaarwegbeheer gaat over het onderhoud van de vaarwegen in Weespersluis en het nautisch beheer gaat onder andere over de bediening van de sluis. Dit overleg tussen AGV en de gemeente loopt al langere tijd en er wordt hard aan gewerkt om tot een oplossing te komen. AGV heeft aangegeven dat de dijkverleggingsprocedure, die nodig is om tussen de sluis en de Vecht te kunnen varen, pas op te kunnen starten als er afspraken zijn gemaakt over het vaarwegbeheer en het nautisch beheer.

De GEM betreurt deze vertraging en heeft aan zowel AGV als de gemeente Amsterdam laten weten dat het belangrijk is om de bewoners van Weespersluis op de hoogte te stellen. Na duidelijkheid over het beheer duurt het nog ruim twee jaar voordat de sluis in gebruik genomen kan worden. Zodra er meer bekend is over het beheer en de planning zullen we het direct melden.

Reactie gemeente en AGV:

'Om beheer, ten behoeve van het varen, mogelijk te maken, is het nodig dat een vaarwegbeheerder wordt aangewezen. Gebieds-specifieke vaarregels kunnen alleen worden opgesteld door het nautisch bevoegd gezag (de Nautisch beheerder). In de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) die in 2012, tussen de publieke en private partijen, is gesloten voor de ontwikkeling van de wijk, is naar onze mening niet expliciet bepaald bij welke partijen het nautisch beheer belegd zou worden. Als gevolg van de provinciale omgevingsverordening ligt het bevoegd gezag nu nog bij AGV. Conform het vaarreglement van AGV geldt er thans een motorisch vaarverbod, zodat er feitelijk niet gevaren kan worden. Partijen willen het toch mogelijk maken dat gevaren kan worden in Weespersluis. AGV en gemeente proberen daarom afspraken te maken over het nautisch- en vaarwegbeheer.'

Update 4 juli 2023: De GEM streeft ernaar de schutsluis in 2024 in aanbouw te nemen, zodat deze in 2025 in gebruik genomen kan worden.

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen