Actueel in de omgeving

Regionale Energiestrategie Amsterdam (RES 1.0)

Via het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie wordt overal in Nederland gewerkt aan de transitie van fossiele energie naar duurzame energie(opwekking). Zo ook in de gemeente Amsterdam.  Aanvankelijk waren er binnen de invloedssfeer van Weespersluis twee zoekgebieden in beeld voor de plaatsing van windturbines: De Bloemendalerpolder zelf en de Diemerscheg, aan de westzijde van Weespersluis, aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal. De GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis heeft in januari schriftelijk aan de organisatie van de RES Noord-Holland Zuid, en aan de colleges van de gemeenten Amsterdam, Diemen en Weesp gevraagd om het schrappen van de zoeklocaties Bloemendalerpolder en Diemerscheg. Deze zienswijze is nog eens mondeling onderstreept via het inspreekrecht in een extra vergadering van de commissie SOB van de gemeente Weesp.

Onder druk van de omgeving en de Weesper politiek is de zoeklocatie Bloemendalerpolder geschrapt. Op dit moment is de zoeklocatie Diemerscheg nog wel in beeld. 

De gemeente Diemen schrijft daarover:  'Alle wind-zoekgebieden van Diemen en enkele van Amsterdam liggen in de Diemerscheg. De Diemerscheg is een landschappelijk gebied dat van Amsterdam via Diemen doorloopt tot Weesp en Muiden en de gemeente Gooise Meren. Dit gebied valt onder de beschermingsregimes van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Voordat er in dit gebied een windmolen kan komen, moet eerst grondig worden onderzocht of er bijvoorbeeld beschermde dieren en planten zijn. En of er mogelijkheden zijn voor het compenseren van natuur. De provincie Noord-Holland gaat over deze beschermingsregimes van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Daarom is de provincie aangehaakt om in
samenwerking met Diemen, Amsterdam, Gooise Meren en Weesp enige regie te houden op de mogelijke ontwikkeling van windmolens in dit gebied. Er wordt een opdracht gegeven aan een extern bureau om te onderzoeken wat wel en niet kan met de opwek van windenergie in dit gebied.
Het college van Diemen wil de resultaten van dit onderzoek eerst afwachten om daarna de afweging te kunnen maken of een verdere zoektocht naar de mogelijkheden voor windmolens in de Diemense zoekgebieden zin heeft. De resultaten van het onderzoek verwachten we nog dit jaar.
Vanwege de ontwikkelingen in de Diemerscheg schort Diemen ook de voorbereidingen op voor het onderzoek naar geluid en slagschaduw in de Diemense zoekgebieden. Om dezelfde reden gaan we ook nog geen uitgangspunten formuleren voor initiatiefnemers (zoals bijvoorbeeld een windcoöperatie). We verwachten dat we u aan het einde van dit jaar duidelijkheid kunnen geven hoe we het vervolgproces willen vormgeven.'

De GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis maakt zich, net als bewoners van Weespersluis, zorgen over de impact die de plaatsing van windturbines in de Diemerscheg zou kunnen hebben op een deel van de woningen aan de westzijde van Weespersluis. De GEM houdt de ontwikkelingen in de gaten en onderneemt indien nodig actie op geëigende momenten. Zo heeft de GEM zich inmiddels aangemeld voor deelname aan de Klankbordgroep Zuid-Oost, die in het leven wordt geroepen in het kader van de  reflectieperiode. Of de GEM ook daadwerkelijk wordt geselecteerd voor deelname, moet (vandaag 21 oktober 2021) worden afgewacht. De GEM heeft richting de RES kenbaar gemaakt dat er zorgen zijn over het selecteren van deelnemers uit het totaal aantal aanmeldingen. Dat zou kunnen betekenen dat de GEM helemaal niet aan tafel komt.

Meer informatie over de reflectiefase en de klankbordgroepen is te vinden op de site van de gemeente Amsterdam.

Omgevingsvisie Weesp 2050

Op dit moment werkt zowel de gemeente Amsterdam als de gemeente Weesp aan een Omgevingsvisie 2050. in verband met de fusie wordt de omgevingsvisie Weesp, zoals wij begrepen hebben, integraal in de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 opgenomen.  Op de website van de gemeente Weesp is meer informatie over de Omgevingsvisie te vinden. Ook is daar de meest recente versie van de Omgevingsvisie te downloaden.

Let op: In de Omgevingsvisie leek het erop dat er parken binnen Weespersluis zouden verdwijnen. Dat is niet het geval. De gemeente heeft inmiddels aangegeven dat dit niet correct in de visie stond vermeld. De parken binnen Weespersluis worden gerealiseerd conform bestemmingsplan.

 

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Weesp, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.